Coachning

Kartläggning

Vi gör en nulägesanalys och sätter upp en målbild för ditt stressfria liv och vad detta innebär för just dig.

Introduktion till Stressfri Produktivitet

Du lär dig hur systemet och hur dess modeller, tekniker och verktyg fungerar. Bland annat går vi igenom hur du får ut det mesta av din kalender, skapar smarta och funktionella “att göra-listor”, system för nästa åtgärd, överblick i projekt och hur du synkroniserar allting till en fungerande helhet.

Analog rensning – bort med alla högar

 Vi går igenom dina papper och dokument och skapar ett lättåtkomligt och praktiskt referenssystem för det du vill spara, så du enkelt hittar det du letar efter.  

Digital rensning – effektiv mailhantering

 Vi sorterar alla dina mail i ett praktiskt och lätthanterligt mappsystem, så att inboxen alltid är tom och så att du har kontroll på alla inkomna och skickade mail.

Områdesinventering

 Vi kartlägger dina ansvarsområden i arbetet och/eller privatlivet för att skapa en överblick över dina projekt och åtaganden. Du får en ökad känsla av kontroll och perspektiv och kan känna dig trygg i att du alltid vet ditt nästa steg.

Bemästra arbetsflödet

 Du lär dig ett vattentätt system i 5 enkla steg för att samla in och bearbeta alla dina uppgifter och lösa trådar i ett välorganiserat system som ger dig full kontroll och total överblick. Listor När du bemästrat ditt arbetsflöde behöver du ett system för att hålla ordning på möten, mail att svara på och nästa åtgärd i dina projekt. Det finns flera webbprogram och mobilappar som hjälper dig med detta och tillsammans går vi igenom och installerar det som fungerar bäst för just din situation. Allt finns synkroniserat i din mobil och dator så att du alltid har det tillgängligt och vet när, var och hur dina uppgifter ska genomföras.

Den naturliga planeringsmodellen

 Hjärnan är ditt bästa planeringsverktyg och den naturliga planeringsmodellen bygger på hjärnans naturliga förmåga att tänka igenom allt som du vill uppnå. Vi går igenom hur du går tillväga för att planera projekt och lösa upp knutar där du fastnat och inte vet hur du ska gå vidare. Det görs enkelt genom att gå igenom 5 olika steg: syfte, mål, brainstorming, organiserade och handling.

Upprätthåll ordningen och skapa tillit

 För att ditt nya stressfria och produktiva liv ska fortsätta behöver allt du lärt dig upprätthållas och fungera i vardagen. I sista steget ser vi över helheten och ser till att verktygen fungerar optimalt just för dig. När du vet att systemet fungerar och att all information, som du hanterar är aktuell och uppdaterad kommer du att få full tillit till systemet. Detta är en förutsättning för Stressfri Produktivitet.

Utkikstornet – högre och längre perspektiv

Vi tar reda på och går igenom dina kärnvärderingar och sätter mål på kort och lång sikt för att skapa en tillvaro där du lever i enlighet med dina mål och värderingar.

 

** Alla tjänster kan beställas enskilt eller i kombination. Beroende på individuella förutsättningar kan varje steg ta en eller flera coachingsessioner. För att få ut optimalt av coachingen tar det vanligtvis 2 månader för en nybörjare att få systemet rullande och felfritt. Varje coachingprocess innehåller uppföljning för att säkerställa att systemet upprätthålls på lång sikt. Individuell coaching sker genom möten eller på telefon/Skype. **

Om du har frågor eller vill boka en workshop kan du kontaka mig här.