Om mig

Jag är utbildad psykologisk coach, ett 3-årigt akademiskt program på Högskolan i Skövde med fil.kand. i kognitiv neurovetenskap.

Jag riktar in mig på att knyta samman forskning kring hjärnans funktioner, influenser ifrån många inspiratörer (se nedan) och tillämpningen av dessa samlade kunskaper i den praktiska vardagen och i arbetslivet. Detta har lett fram till en modell  för Stressfri Produktivitet.


Vision med Stressfri Produktivitet

Stärka upp skandinaviska företags arbetskultur genom  att öka medarbetarnas förmåga att hantera kundskapsarbete och arbetsstress. Detta kan åstadkommas  genom att ge medarbetarna hjälp med ett effektivt verktyg för att hantera ett massivt informationsflöde, digitala verktyg och otydliga förutsättningar  och ramar för mål och produktivitet. Genom anpassning till hur den mänskliga hjärnan faktiskt fungerar ökar vi välmående och kreativitet.

Värderingar

Värderingar

Frihet – Öka känslan av frihet och att låt tillämparen känna  sig “större än sitt arbete”.

Närvaro – Uppmärksamheten är hel och full i skapandeprocessen och i mötet med andra människor.

Fokus – Koncentrerat och medvetet riktat utövande i allt man gör. Det finns en tydligt samband mellan vardagen och högre mål.

Pålitlighet – Fullt ansvar för alla ens åtaganden. Ingenting rinner ut i sanden utan medvetna beslut (om det man gör).

 

Länkar till utvalada människor som inspirerat mig till att uppnå och sprida Stressfri Produktivitet

David Allen

David Rock

Leo Babuta